Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2553410 obálek a 741749 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fyzika pro gymnázia : mechanika.Autor: Bednařík, Milan
Rok: 2000
ISBN: 9788071961765
NKP-CNB: cnb000977153
OCLC Number: (OCoLC)85006238
OKCZID: 110007760
Vydání: 3., přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia. 3., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2000, 288 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-176-0.

Hodnocení: 3.7 / 5 (13 hlasů)


Další vydání
Anotace

 

Mechanika První z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených. Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách. Ve 4. vydání byly nově doplněny klíčové kompetence, k jejichž utváření a rozvíjení učebnice přispívá, očekávané výstupy jednotlivých kapitol a průřezová témata k jejichž realizaci učebnice napomáhá.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Zboží.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)