Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180435 obálek a 541244 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny českého a československého práva do roku 1945

Autor: Malý, Karel
Rok: 2003
ISBN: 9788072014330
NKP-CNB: cnb001279394
OCLC Number: (OCoLC)56849845
OKCZID: 110002397
Vydání: 3., přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha: Linde, 2003. 673 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Tato vysokoškolská učebnice podává obraz vývoje českého práva a státu od nejstarších počátků do roku 1945. Nová podoba učebnice vychází vstříc nárokům na zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti - text je proto doplněn nejen marginálními titulky, usnadňujícími orientaci v textu, ale i početnými ukázkami z pramenů, které se tak stávají součástí výkladu a umožňují čtenáři jeho lepší pochopení. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel a jejíž tradice přetrvaly i období nesvobody a totalitních režimů.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.204.55...)