Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2159946 obálek a 531421 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autorský zákon (2000, novely 2001-)

Rok: 2005
ISBN: 9788072015467
OKCZID: 110082624


Anotace

 

Kniha obsahuje veškeré právní předpisy upravující autorskoprávní vztahy v aktuální podobě k 1. září 2005. Těžištěm publikace je autorský zákon s obsáhlým komentářem. Text zákona zahrnuje novelu provedenou zákonem č. 81/2005 Sb. Druhé vydání dále aktualizuje texty souvisejících českých předpisů i práva komunitárního, uvádí především tzv. informační směrnici (2001/29/ES), tzv. resale směrnici (2001/84/ ES) a nejnověji směrnici o vymáhání práv duševního vlastnictví (2004/48/ES).

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogPřidat čtenářskou recenzi

Od: (34.232.62...)