Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172721 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dynamika kapitalismu

Autor: Braudel, Fernand
Rok: 1999
ISBN: 9788072031931
NKP-CNB: cnb000660435
OCLC Number: (OCoLC)42616449
OKCZID: 110009958
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRAUDEL, Fernand. Dynamika kapitalismu. Překlad Helena BEGUIVINOVÁ. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 81 s. Historické myšlení, sv. 8.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Kapitalistické hospodářství bylo minoritní záležitosti, neboť v tomto období existovaly oblasti, které se opíraly o samozásobování a na společné ekonomice se téměř nepodílely. Pro rozvoj kapitalismu jsou tudíž nezbytné určité společenské podmínky. Již zde se však objevuje charakteristické hierarchické rozvrstvení společnosti i světa. Národní, mezinárodní i celosvětová úloha kapitalismu začala být zjevná. Braudel z tohoto historického zobecnění přistupuje k analýze současné kapitalistické společnosti.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.59...)