Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172013 obálek a 536919 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Manažerské účetnictví

Autor: Král, Bohumil
Rok: 2002
ISBN: 9788072610624
NKP-CNB: cnb001120511
OCLC Number: (OCoLC)51186862
OKCZID: 110001353
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 547 s. ISBN 80-7261-062-7.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikace nepopisuje pouze tradiční účetní metody a postupy, dokumentuje také vývoj ve využití progresivních metod řízení výnosnosti kapitálu, finanční pozice a peněžních toků. Zaměřuje se přitom na řízení po linii zákaznické, po linii výkonů, po linii odpovědnosti a po linii aktivit, činností a procesů. Kniha je určena nejen posluchačům VŠ a jiných vzdělávacích programů, ale i podnikovým manažerům, pracovníkům poskytujícím informační podporu managementu, poradcům a specialistům na hodnotové řízení.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.168.112...)