Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181378 obálek a 541666 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oční lékařství

Autor: Rozsíval, Pavel
Rok: c2006
ISBN: 9788024612133
ISBN: 9788072624041
NKP-CNB: cnb001659297
OCLC Number: (OCoLC)85548667
OKCZID: 110003864
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén :, Karolinum, c2006. 373 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Nová celostátní učebnice očního lékařství se dostává do rukou posluchačů medicíny po téměř 20 letech od druhého vydání dosud používané stručné učebnice. Je zpracována moderně, s dostatkem barevných obrázků nezbytných pro pochopení textu, její úprava dovoluje čtenáři, aby s ní mohl účelně pracovat., zdůrazňovány jsou souvislosti s dalšími oblastmi medicíny.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.107...)