Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzíAutor: Plaček, Miroslav
Rok: 2001
ISBN: 9788072770465
NKP-CNB: cnb001030873
OCLC Number: (OCoLC)50347475
OKCZID: 110005486

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 768 s. ISBN 80-7277-046-2.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kniha se odborně a podrobně zabývá historií sídel v rámci celkového vývoje architektury, osídlení i dějinných souvislostí. Následuje nástin vývoje hradů a menších opevněných sídel. Podstatou knihy je katalog objektů. Každé heslo slovníku je v záhlaví opatřeno co nejpřesnější lokalizací, historií objektu a jeho stavebněhistorickou podobou, půdorysem stavby a fotografií nebo plánkem. Slovníček na konci stručně vykládá odborné a méně obvyklé výrazy. U každé kapitoly a hesel je uveden přehled literatury, jejíž soupis je otištěn samostatně na konci knihy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.180...)