Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2523026 obálek a 726137 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úpadek a pád římské říšeAutor: Gibbon, Edward a Felix, Adolf
Rok: 2005
ISBN: 9788073091897
NKP-CNB: cnb001577698
OCLC Number: (OCoLC)85523852
OKCZID: 110606062

Citace (dle ČSN ISO 690):
GIBBON, Edward. Úpadek a pád římské říše. Překlad Adolf FELIX. Praha: Levné knihy, 2005. 380 s.

Hodnocení: 4.0 / 5 (46 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

První kapitola se ve stručném přehledu zabývá dějinami vlády jednotlivých císařů. Soustřeďuje se zejména na dějiny impéria na počátku křesťanské éry, popisuje strukturu a fungování státní správy, organizaci římské armády, období rozkvětu i úpadku říše, rozšíření křesťanského náboženství, opakované vpády barbarů, dobití Říma a rozdělení říše. V další části se věnuje vývoji byzantské říše, expanzi osmanských Turků a končí dobitím Konstantinopole r. 1453. Hlavní příčiny zániku světovládného impéria vidí autor v rozšíření křesťanství a v útocích barbarských kmenů. Gibbon byl často kritizován pro svůj antiklerikalismus. Svými názory ovlivnil liberální myšlenkové proudy 19. stol.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

NK Praha
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.72...)