Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323252 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Harperova biochemie

Rok: 2002
ISBN: 9788073190132
NKP-CNB: cnb001184627
OCLC Number: (OCoLC)42029899
OKCZID: 110005421
Vydání: Vyd. v ČR 4., V H & H 3.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Harperova biochemie. Vyd. v ČR 4., V H & H 3. Praha: H & H, 2002. ix, 872 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Harperova biochemie podává stručný, avšak nezkreslený výklad principů biochemie a molekulární biologie. Poskytuje také četné příklady toho, že znalost biochemie je imperativem pro pochopení dějů potřebnými pro udržování zdraví a pro pochopení příčina racionálního léčení mnoha chorob, což jsou dvě hlavní oblasti zájmu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků. Text je rozdělen do tří úvodních kapitol následovaných šesti hlavními oddíly. Oddíl I je věnován bílkovinám a enzymům, pracovním nástrojům organismu. Protože většina chemických reakcí v lidském těle je katalysována enzymy, je naprosto nezbytné pochopit vlastnosti enzymů dříve, než čtenář přistoupí kjiným kapitolám. Oddíl II vysvětluje, jak různé buněčné reakce buď využívají nebo produkují energii a sleduje metabolické dráhy, v nichž jsou synthesovány a degradovány sacharidy. Je popsána rovněž funkce zúčastněných molekul. Oddíl III pojednává o aminokyselinách a jejich osudu a ukazuje, jak metabolismus aminokyselin také využívá a poskytuje energii. Oddíl IV popisuje struktury a funkce nukleových kyselin typu DNA -> RNA -> proteiny. Tento oddíl také popisuje principy technologie rekombinantní DNA, což je oblast, která má neobyčejný význam pro biomedicinské vědy. Oddíl V pojednává o hormonech a jejich klíčových úlohách v mezibuněčné komunikaci a v metabolické regulaci. Aby mohly hormony ovlivňovat buňky, musí nejprve vstoupit do interakce s buněčnými plasmatickými membránami; proto se v tomto oddíle probírá také struktura a funkce membrán. Oddíl VI obsahuje 14 speciálních kapitol, včetně nových kapitol o extracelulární matrix, červených a bílých krvinkách, neuropsychických onemocněních a biochemické akustiky. Dodatek obsahuje seznam hlavních biochemických laboratorních testů používaných v klinické medicině.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.122...)