Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2089067 obálek a 513394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velké postavy západního myšlení : slovník myslitelů.

Rok: 1997
ISBN: 9788085190618
NKP-CNB: cnb000290468
OCLC Number: (OCoLC)38973581
OKCZID: 110309384

Citace (dle ČSN ISO 690):
MCGREAL, Ian Philip. Velké postavy západního myšlení: slovník myslitelů. Vyd. 1. Přeložil Martin POKORNÝ. Praha: Prostor, 1997, 707 s. Obzor, sv. 10. ISBN 80-85190-61-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Autorský kolektiv interpretuje problematiku Boha, svobody i vědeckého poznání v dílech význačných filozofů, teologů, psychologů, fyziků, sociologů a literátů. Jednotlivá hesla jsou doplněna o bibliografii českých překladů konkrétních děl a sekundární literatury o dané osobnosti. Obtížně zařaditelné dílo se pohybuje na hranici mezi slovníkem, systematickým výkladem určité problematiky v průběhu dějin lidského myšlení a subjektivním všeobsažným učebním textem. Jakému čtenáři je určeno? Každému i nikomu... Bibliografie českých překladů je značně neúplná.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.214.184...)