Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157924 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Život, pravda, symbol.

Autor: Ricoeur, Paul
Rok: 1993
ISBN: 9788085241327
NKP-CNB: cnb000082394
OCLC Number: (OCoLC)39601177
OKCZID: 110300890

Citace (dle ČSN ISO 690):
RICŒUR, Paul. Život, pravda, symbol. Překlad Jan SOKOL. 2., upr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1993. 255 s. Oikúmené.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)