Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104726 obálek a 521253 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny dvacátého století

Autor: Johnson, Paul
Rok: 1991
ISBN: 9788085336078
NKP-CNB: cnb000067825
OCLC Number: (OCoLC)39596985
OKCZID: 127618506

Citace (dle ČSN ISO 690):
JOHNSON, Paul a Jan ČULÍK. Dějiny dvacátého století. V Praze: Rozmluvy, 1991, 845 s. ISBN 80-85336-07-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Johnsonovo dílo DĚJINY 20. STOLETÍ je strhující příběh tohoto úděsného věku velkých technických vynálezů, ohromného bohatství i nekonečné bídy a teroru. Knížka vzbudila velký rozruch na Západě nejen proto, že je mistrně napsána, ale hlavně tím, jak nemilosrdně odhaluje pravdu, všem levicovým intelektuálům tak nepohodlnou. Všude, kde se prosadil ideologický stát, vládne korupce myšlení, útlak, teror. Všude, kde stát zasahuje do tržního mechanismu či se dokonce stává neosobním "majitelem" hospodářství, vládnou úplatky, demoralizace a bída. Johnson si neklade žádné meze, jde-li o fakta. Rudá nit teroru se odvíjí v Africe, Asii i Latinské Americe za nepřežitého potlesku západních intelektuálů. Podstatu zla však vidí autor v morálním relativismu, který po celá desetiletí brání liberální demokracii, aby zvítězila. DĚJINY 20. STOLETÍ, jež vydáváme v mistrném překladu Jana Čulíka, jsou nepostradatelnou učebnicí moderní historiografie.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.191...)