Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157974 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Naše společná budoucnost: světová komise pro životní prostředí a rozvoj

Autor: Brundtland, Gro Harlem
Rok: 1991
ISBN: 9788085368079
NKP-CNB: cnb000065629
OCLC Number: (OCoLC)39594191
OKCZID: 110275150

Citace (dle ČSN ISO 690):
Naše společná budoucnost: zpráva světové komise pro životní prostředí a rozvoj. Překlad Pavel KORČÁK. Vyd. 1. Praha: Academia :, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1991. 297 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)