Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158002 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Meteorologický slovník výkladový & terminologický

Rok: 1993
ISBN: 9788085368451
NKP-CNB: cnb000074407
OKCZID: 110481287

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOBÍŠEK, Bořivoj. Meteorologický slovník výkladový & terminologický. 1. vyd. Autor úvodu Jan MUNZAR, autor úvodu Karel KRŠKA. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1993, 594 s. ISBN 80-85368-45-5.
Zdroj:


Anotace

 

Slovník zachycuje českou mateorologickou terminologii, vysvětluje pojmy a uvádí alternativní názvy. Kromě českých termínů obsahuje i cizojazyčné ekvivalenty (v slov., angl., franc., něm., ruš.).

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.231.220...)