Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102257 obálek a 519889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vademecum pomocných věd historických.

Autor: Hlaváček, Ivan
Rok: 1994
ISBN: 9788085467475
NKP-CNB: cnb000083971
OCLC Number: (OCoLC)37252584
OKCZID: 110284525

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLAVÁČEK, Ivan. Vademecum pomocných věd historických. 2., dopl. a rozš. vyd., v nakl. H & H 1. vyd. Jinočany: H & H, 1994. 448 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.183...)