Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552360 obálek a 741376 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lékař, který zvolil Boha : fráter Riccardo Pampuri, světec z řádu Milosrdných bratří : svědectví o jednom životě.Autor: Mutschlechner, Nikolaus
Rok: 1995
ISBN: 9788085527964
NKP-CNB: cnb000107641
OCLC Number: (OCoLC)76528245
OKCZID: 110722312

Citace (dle ČSN ISO 690):
MUTSCHLECHNER, Nikolaus a Anna KUBŮ. Lékař, který zvolil Boha: fráter Riccardo Pampuri, světec z řádu Milosrdných bratří : svědectví o jednom životě. Vyd. v Karmelitánském nakl.adatelství 1. Autor úvodu Stanislav FIALA, přeložil Jan FISCHER. Kostel


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)