Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102214 obálek a 519889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Od moderny k funkcionalismu

Rok: 1995
ISBN: 9788085605846
NKP-CNB: cnb000092273
OCLC Number: (OCoLC)33820612
OKCZID: 110296201

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 5.0 / 5 (2 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Městská knihovna v Praze
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Monografie popisuje dějiny pražské architektury od přelomu 19. a 20. stol., kdy do města proniká architektonická moderna (secese), přes originální, ve světě zcela ojedinělou epizodu pražského architektonického kubismu, až po nástup puristické a funkcionalistické nové architektury po první světové válce, její souboj s konzervativními stylovými směry ve dvacátých letech a konečně její pozvolný rozklad po polovině 30. let. Potřebnou pozornost věnuje práce i pražskému urbanismu daného období a společenskému pozadí pražských architektonických směrů první poloviny 20. stol. Kromě toho se autor pokouší konfrontovat dobové architektonické teorie s dobovou architektonickou praxí a zároveň zjistit, jaký mají na vývoji pražské architektury první poloviny 20. stol. konkrétní podíl jednotlivé tvůrčí osobnosti. - Předpokladem práce bylo provedení podrobného průzkumu pražské architektury přímo v terénu (na území Velké Prahy v jejích hranicích z r. 1920), který byl doplněn obsáhlým studiem archivních dokumentů městských stavebních úřadů, pozůstalostí architektů i dobové odborné literatury. Výsledkem tohoto výzkumu je i závěrečný Adresář staveb řazený abecedně podle ulic (adresa a číslo popisné objektu, jméno architekta, název nebo typ domu, datace, odkaz na stranu s vyobrazením, pokud je součástí knihy), na němž autor spolupracoval s historikem architektury Zdeňkem Lukešem.

Zdroj anotace: MLPDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.191...)