Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2553410 obálek a 741749 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Manuál lexikografieAutor: Čermák, František a Blatná, Renata
Rok: 1995
ISBN: 9788085787238
NKP-CNB: cnb000108983
OCLC Number: (OCoLC)34629453
OKCZID: 110288251
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERMÁK, František, ed. a BLATNÁ, Renata, ed. Manuál lexikografie. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995. 283 s. Linguistica.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Jak editoři v úvodu uvádějí, cílem knihy je podat „souhrnný a koncizní přehled současného stavu všech hlavních odvětví českého slovníkářství na pozadí lexikografie světové“. Cílem, svým obsahovým zaměřením i rozsahovými možnostmi je tato příručka nutně výběrová, avšak zároveň orientovaná i na nové obory, tj. především komputační lexikografii a frazeologii. Zahrnuty jsou v ní pouze slovníky jazykové. Manuál lexikografie je rozdělen do 11 kapitol, věnovaných jednotlivým dílčím tématům se zaměřením na orientaci do budoucnosti; proto jsou např. podrobné soupisy odborné literatury umístěny v jednotlivých kapitolách. Pokrývá oblasti lexikografie tradiční, komputační (korpusové), teoretické, metajazykové, frazeologické, terminografické, onomastické, diachronní, etymologické, překladové a nářeční. V úvodu se předkládá orientační schéma, které je velmi návodné, naznačuje bez překrývání jednotlivé typy lexikografie a slovníků. Představuje jednu z dosud nejkomplexnějších klasifikací této tematiky, zahrnuje jako nový aspekt klasifikace médium uložení (podle něj se rozlišují slovníky knižní a elektronické). Na konci knihy je připojen rejstřík použitých termínů a pojmů s čísly kapitol a odstavců (pro lepší propojenost dílčích témat i rychlejší a snazší orientaci) a seznamy použitých zkratek.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Amazon
Srovname.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)