Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172040 obálek a 536942 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do sociologie

Autor: Keller, Jan
Rok: 1997
ISBN: 9788085850253
NKP-CNB: cnb000653979
OCLC Number: (OCoLC)84967076
OKCZID: 110003061
Vydání: 4., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4., rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. Studijní texty, sv. 2.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Stručný úvod poslouží dobře každému, kdo potřebuje získat rychlou orientaci v sociálním dění a společenských problémech současnosti z hlediska sociologie. Probírají se všechna důležitá témata - sociální jednání, socializace, skupina a společnost, politika, ekonomie, náboženství, kultura aj. Sociologie je rovněž představena jako vědní obor, který má svou metodologii a institucionální základnu a v jehož rámci existuje řada základních sociologických paradigmat a škol.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.168.112...)