Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny české literatury

Autor: Pešat, Zdeněk, Strohsová, Eva, Mukařovský, Jan
Rok: 1995
ISBN: 9788085865486
NKP-CNB: cnb000111770
OCLC Number: (OCoLC)84906216
OKCZID: 110296755

Citace (dle ČSN ISO 690):
MUKAŘOVSKÝ, Jan, ed. Dějiny české literatury. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.92.96...)