Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2242297 obálek a 563595 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Objektivní mobilita, subjektivní mobilita a životní šance v postkomunistické Evropě: Nemarxistický přístup ke studiu subjektivní mobility a jejího významu pro studium transformace : Pracovní texty výzkumného projektu "Sociální trendy" 1/1997

Autor: Petr, , Matějů, Petr
Rok: 1997
ISBN: 9788085950212
NKP-CNB: cnb000203957
OKCZID: 110342942

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATĚJŮ, Petr. Objektivní mobilita, subjektivní mobilita a životní šance v postkomunistické Evropě: nemarxistický přístup ke studiu subjektivní mobility a jejího významu pro studium transformace. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republik


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.216.79...)