Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pražský uličník: Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství

Autor: Ledvinka, Václav a Lašťovka, Marek
Rok: 1998
ISBN: 9788085983258
NKP-CNB: boa001-mzk01000300886
OCLC Number: (OCoLC)37941354
OKCZID: 110030428

Citace (dle ČSN ISO 690):
LAŠŤOVKA, Marek a Kateřina JÍŠOVÁ. Pražský uličník: encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 1. vyd. Autor úvodu Václav LEDVINKA. Praha: Libri, 1997-2012.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Digitální objekty

Městská knihovna v Praze
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Encyklopedie zahrnuje abecedně řazený seznam novodobých názvů ulic, doplněný přehledem všech starších názvů (pokud existovaly) a časovými údaji o jejich změnách nebo vzniku. Ke každému (dnešnímu i starému) názvu je uveden jeho původ (pokud jej autoři zjistili). Kromě názvu ulice je v záhlaví hesla uveden i odkaz na list knižního plánu Prahy z r. 1996, který byl použit jako základ seznamu ulic a jenž je reprodukován v závěru 2. dílu. Uličník zachycuje stav soustavy názvosloví pražských veřejných prostranství po ukončení hlavních názvoslovných změn vyvolaných společenskopolitickým převratem v listopadu 1989. - V druhém svazku předchází slovníku stručný text popisující rozrůstání Prahy od nejstarších dob po připojení dalších obcí v r. 1974 a statistický přehled (počet ulic v encyklopedii, nejčastěji užívané názvy, nejpřejmenovávanější ulice apod.). Závěr encyklopedie tvoří seznam zrušených ulic, seznam neexistujících úředně schválených ulic (plánované ulice nevznikly, ale jejich již schválené názvy nebyly úředně zrušeny), rejstřík starých pojmenování s odkazem na poslední existující názvy, doporučená literatura a již zmíněný plán Prahy. Rovněž druhý díl uličníku doprovázejí černobílé fotografie.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
1. Podzemní antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.60...)