Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633118 obálek a 789748 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Encyklopedie politikyAutor: Žaloudek, Karel
Rok: 1999
ISBN: 9788085983753
NKP-CNB: cnb000772511
OCLC Number: (OCoLC)48573861
OKCZID: 110010502
Vydání: 2., přeprac. a aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Libri, 1999. 559 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kniha obsahuje výklad pojmů z oblasti vnitřní i zahraniční politiky a diplomacie, s nimiž se setkáváme při sledování televizního a rozhlasového zpravodajství, při četbě denního tisku i odborných publikací. Přes 1750 hesel podává základní informace o politických směrech, stranách, státních a vládních systémech, politických a právních institucích, volebních systémech apod. Přináší informace o vývoji mezinárodních vztahů, dohodách, smlouvách a hlavních mezinárodních organizacích.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)