Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2092842 obálek a 515620 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velká válka na moři

Autor: Hrbek, Jaroslav
Rok: 2001
ISBN: 9788085983852
NKP-CNB: boa001-mzk01000566392
OKCZID: 110053773

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRBEK, Jaroslav. Velká válka na moři. 1. vyd. Praha: Libri, 2001-2002. Historická řada.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Na počátku r. 1915 se ukázalo, že válka nebude krátkodobou záležitostí. Mocnosti Dohody se proto pokusily využít námořní převahy. Útokem na Cařihrad se mělo vyřadit Turecko, obnovit spojení s carským Ruskem a tím dosáhnout zásadního obratu ve vývoji války. Autor líčí nejen Dardanelské tažení a vylodění na Gallipoli, ale i další námořní operace ve Středozemním, Baltském či Černém moři i počáteční období německé neomezené ponorkové války. Přílohy obsahují seznam válečných lodí Francie, Itálie a Japonska, mnoho technických údajů, tabulky hodností, slovníček odborných termínů. Dokumentární fotografie, mapky, přehledy, tabulky.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (100.26.179...)