Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2121093 obálek a 525189 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Řivnáčův průvodce po království českém

Rok: 2001
ISBN: 9788086223186
NKP-CNB: cnb001000941
OCLC Number: (OCoLC)49284446
OKCZID: 110060443

Citace (dle ČSN ISO 690):
Řivnáčův průvodce po království Českém: nejstarší souhrnný průvodce po Čechách. Vyd. 2., (V nakl. Baset 1.). Praha: Baset, 2001. 501 s., [72] s. obr. příl.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

„Tak mnohý zná rozličné krajiny a nepovšimnul si dosud krás domácích.“ Pravděpodobně každý z nás již slyšel nebo vyslovil obdobnou větu, o jejíž pravdivosti se velmi často přesvědčujeme. Co nás však překvapí je to, že citovaná slova byla napsána již před více než sto dvaceti lety v předmluvě k předkládanému Řivnáčovu průvodci po království Českém, který je nejstarším souhrnným průvodcem po Čechách. V seznamu dosud téměř neobjevených míst tehdy figurovaly i Krkonoše, Šumava a České středohoří. Zato k oblíbeným turistickým oblastem, zahrnujícím „celodenní výlety z Prahy“, patřila například Chuchle, Prosek a Divoká Šárka. Na Milešovku bylo možno vystoupit pěšky nebo se svézt na hřbetě osla. Stále se ještě cestovalo poštovními dostavníky, ale moderní cestovatel měl již k dispozici značně rozvětvenou síť železnic. K reedici Řivnáčova Průvodce po království Českém jsme se rozhodli poté, co jsme s více než stoletou knihou porovnali vlastní řadu již vytištěných i právě připravovaných průvodců. Neobyčejně podnětná konfrontace minulosti a přítomnosti přinesla mnoho zajímavých poznatků. Řivnáčova kniha navíc, často kouzlem nechtěného, zprostředkovala i turistickou (a životní vůbec) atmosféru doby, kdy hrdost ze stavby Národního divadla ještě živě plápolala v srdcích všech Čechů, ale kdy se Železné Rudě ani v českém prostředí neříkalo jinak než Eisenstein a kdy k půvabným, v průvodci uváděným krojům obyvatel království Českého patřily i kroje německé. Přijali jsme rovněž Řivnáčovu ideu průvodce, jehož výklad je úzce spjat se směry železničních tratí. I když v současnosti železnice není, tak jako tomu bylo před sto lety, dopravním prostředkem nejmodernějším, stává se bezesporu jedním z prostředků nejekologičtějších. Navíc romantika cestování po železnici do dnešních dnů přetrvala a získává si dokonce stále více příznivců. V edici Nostalgie již vyšlo: Řivnáčův průvodce po Praze, Řivnáčův průvodce po Šumavě, Turistika, Zrození železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.231.220...)