Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102257 obálek a 519889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství : (na příkladu Těšínska)

Autor: Irena Korbelářová, Milan Šmerda, Rudolf Žáček
Rok: 2002
ISBN: 9788086224435
NKP-CNB: cnb001311689
OKCZID: 110320017

Citace (dle ČSN ISO 690):
KORBELÁŘOVÁ, Irena, Rudolf ŽÁČEK a Milan ŠMERDA. Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství: (na příkladu Těšínska). Vyd. 1. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002, 290 s. ISBN 80-86224-43-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.183...)