Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2092347 obálek a 515294 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny filosofie

Autor: Tretera, Ivo, Univerzita Karlova
Rok: 2003
ISBN: 9788086284309
NKP-CNB: cnb001245831
OCLC Number: (OCoLC)53259974
OKCZID: 111439011

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRETERA, Ivo. Dějiny filosofie. Vyd. 1. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta v nakl. MJF, 2003, 128 s. Edice celoživotního vzdělávání, sv. 9. ISBN 80-86284-30-1.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.111...)