Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2615024 obálek a 781067 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ruská literatura XX. století: (literární proudy a osobnosti)Autor: Zahrádka, Miroslav
Rok: 2003
ISBN: 9788086624082
NKP-CNB: cnb001202596
OCLC Number: (OCoLC)53270528
OKCZID: 110000798
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAHRÁDKA, Miroslav. Ruská literatura XX. století: (literární proudy a osobnosti). 1. vyd. V Olomouci: Periplum, 2003. 236 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Příručka poskytuje výklad složitého vývoje literárního procesu daného období, a to v literatuře sovětské (pokud se jedná o dobu po revoluci 1917) i v literární produkci ruských emigrantů všech tří vln. Až v 90. letech 20. století se oba proudy, které měly dosud odlišný vývoj, integrují. Obdobná je integrace undergroundové literatury, která žila v obecném povědomí ještě dávno před perestrojkou. Výklad je rozvržen do čtyř rozsáhlých celků z hlediska periodizace: 1890-1929, 1930-1955, 1956-1985, 1986-2000. Autoři knihy si nečiní ambice nabídnout vyčerpávající výklad, což vzhledem k složitosti problému ani není možné, chtějí především vzbudit zájem o práci s literárními texty. Nakonec závěrečná kapitola uvedené práce je věnována recepci ruské literatury 20. století u nás, jejíž periodizace je ovšem odlišná, než je periodizace ruského literárního vývoje. Kapitola sic skrovně, ale přece, mapuje také jednotlivé etapy českého překladatelského úsilí.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)