Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104717 obálek a 521247 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Praktická elektrotechnika

Autor: Bastian, Peter
Rok: 2004
ISBN: 9788086706078
NKP-CNB: cnb001316366
OCLC Number: (OCoLC)85108010
OKCZID: 110031152

Citace (dle ČSN ISO 690):
BASTIAN, Peter. Praktická elektrotechnika. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 295 s. ISBN 80-86706-07-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.191...)