Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088449 obálek a 512994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

V zájmu života ochraňujme ozonovou vrstvu

Rok: 1993
ISBN: 9788090135543
NKP-CNB: boa001-mzk01000043250
OKCZID: 110524438

Citace (dle ČSN ISO 690):
JECH, Čestmír a Hana KOUKOLÍKOVÁ. V zájmu života ochraňujme ozonovou vrstvu. 2., rozš. vyd. Ilustroval Vladimír GAJDOŠ. Praha: Děti Země, 1993, 30 s. ISBN 80-901355-4-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.83.32...)