Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091908 obálek a 515045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918

Autor: Pavel Augusta
Rok: 1993
ISBN: 9788090157903
NKP-CNB: boa001-mzk01000004984
OKCZID: 110306139

Citace (dle ČSN ISO 690):
KÁRNÍK, Zdeněk a Libor BATRLA. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918. 2., opr. vyd. Praha: Libri, 1993, 411 s. ISBN 80-901579-0-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.83.32...)