Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241056 obálek a 563130 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Letecká archeologie v Čechách =: Aerial archaeology in Bohemia

Autor: Martin, , Gojda, Martin
Rok: 1997
ISBN: 9788090193482
NKP-CNB: cnb000209162
OCLC Number: (OCoLC)37959532
OKCZID: 110422607

Citace (dle ČSN ISO 690):
GOJDA, Martin. Letecká archeologie v Čechách =: Aerial archaelogy in Bohemia : letecký archeologický průzkum Čech. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky :, Státní ústav památkové péče, 1997. ISBN 80-901934-8-X.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.216.79...)