Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hospice a umění doprovázet

Autor: Marie Svatošová
Rok: 1999
ISBN: 9788090204928
NKP-CNB: cnb000772502
OKCZID: 110509493

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVATOŠOVÁ, Marie. Hospice a umění doprovázet. 4., [dopl. a pozměn.] vyd. Praha: Ecce homo, 1999, 144 s. ISBN 80-902049-2-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)
 
 
 

Seznam literatury