Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2555252 obálek a 742471 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Životopisy dvanácti císařů: spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátechAutor: Suetonius Tranquillus, Gaius, Nechutová, Jana, Mouchová, Bohumila, Ryba, Bohumil a Suetonius Tranquillus, Gaius
Rok: 1998
ISBN: 9788090230057
NKP-CNB: cnb000372159
OCLC Number: (OCoLC)42100722
OKCZID: 110066607

Citace (dle ČSN ISO 690):
SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius. Životopisy dvanácti císařů: spolu se zlomky jeho spisu O význačných literátech. Překlad Jana NECHUTOVÁ, překlad Bohumil RYBA. Praha: Svoboda, 1998. 582 s. H(istorica), sv. 3.

Hodnocení: 4.3 / 5 (55 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Suetonius se narodil v r.70 n.l. a působil jako římský císařský archivář. Jeho nejznámějším dílem jsou tyto životopisy, popisující osudy císařů julsko-klaudijské dynastie od Caesara po Nerona, život krátce vládnoucích císařů Galby, Othona a Vittelia a císařů z rodu Fláviovců až po Domitiana. Životopisy mají podobnou strukturu, autor líčí císařův původ, narození, vzhled, osobní zvyky, manželství, smrt, věštecká znamení a případně literární (uměleckou) činnost, družinu přátel, sexuální život a výstřednosti, typické výroky. Autor nijak nezastírá ani vraždy, kterých se panovníci dopustili, nebo na nichž měli podíl viny. Závěr knihy tvoří Suetoniovy poznámky ze života význačných literátů své doby (Horatius, Vergilius...). Užitečný je připojený rozsáhlý seznam a výklad vlastních jmen.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)