Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088475 obálek a 512994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovník českých dějin.

Autor: Vykoupil, Libor
Rok: 2000
ISBN: 9788090278202
NKP-CNB: cnb000967581
OCLC Number: (OCoLC)45620918
OKCZID: 110284518

Citace (dle ČSN ISO 690):
VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Julius Zirkus, 2000, 769 s. ISBN 80-902782-0-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Slovník obsahuje také, v souladu s historickou problematikou, hesla z oblasti kulturních dějin, dějin státu a práva, geografická hesla atd. Neobsahuje naopak hesla biografická. Osoby zmíněné v textu jednotlivých hesel jsou uvedeny ve jmenném rejstříku. Hesla jsou přesně a srozumitelně formulována. Jejich součástí je i seznam základní literatury k dané problematice.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.229.131...)