Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dyž sem byl malučký [děti zpívají lidové písničky z Moravy za doprovodu cimbálových muzik]

Autor: Adolf Černý, Magdalena Múčková, Eva Šeinerová
Rok: 2008
EAN: 8595026662025
NKP-CNB: cnb002106593
OKCZID: 111225485

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROKYTA, Jan, Magdalena MÚČKOVÁ, Monika KOVÁŘOVÁ, Martin KOVÁŘ, Eva ŠEINEROVÁ a Dita GUŽÍKOVÁ. Dyž sem byl malučký: [děti zpívají lidové písničky z Moravy za doprovodu cimbálových muzik]. Brno: Indies Happy Trails, 2008. 1 zvuková deska (47:29).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.234.143...)