Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389309 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pracovní právo

Autor: Galvas, Milan a Masarykova univerzita
Rok: 2012
ISBN: 9788021058521
NKP-CNB: cnb002405921
OCLC Number: (OCoLC)817050506
OKCZID: 111445397

Citace (dle ČSN ISO 690):
GALVAS, Milan. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 752 s. Edice učebnic PrF MU, č. 483.

Hodnocení: 5.0 / 5 (2 hlasů)


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Učebnice pracovního práva je určena zejména studentům právnických fakult České republiky. Cílem autorů bylo srozumitelnou formou seznámit studenty právnických fakult nejen se základními poznatky tohoto odvětví práva, ale i s některými problémy spojenými s jejich uplatňováním v aplikační praxi. Při formulování základních poznatků v obecné i zvláštní části pracovního práva jsme vycházeli z nejnovějších výsledků naší i zahraniční pracovněprávní teorie a aktuální judikatury. Učebnice obsahuje i základy mezinárodního a evropského pracovního práva. Obsah a způsob zpracování předkládané učebnice zahrnuje kromě zákoníku práce i celý komplex dalších pracovněprávních předpisů, a zejména studentům podstatně ulehčí základní orientaci v pracovním právu, a tím zlepší jejich odbornou přípravu na zkoušky. Učebnice vychází z právního stavu platnému k 1. 1. 2012.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.117...)