Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287031 obálek a 576704 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dynamické systémy a chaos

Autor: Kratochvíl, Ctirad, Heriban, Pavel, Vysoké učení technické v Brně, Ústav termomechaniky (Akademie věd ČR)
Rok: 2010
ISBN: 9788021441521
NKP-CNB: cnb002130136
OCLC Number: (OCoLC)697265822
OKCZID: 110751172

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍL, Ctirad a Pavel HERIBAN. Dynamické systémy a chaos. Vyd. 2., rozš. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010, 229 s. ISBN 978-80-214-4152-1.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.11...)