Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2311561 obálek a 581971 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Robotikaservisné roboty na pásovom podvozku.

Autor: Smrček, Juraj
ISBN: 9788024824994
NKP-CNB: cnb002236093
OKCZID: 128371711

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMRČEK, Juraj. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [elektronický zdroj]. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2011. 1 DVD-ROM.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.82...)