Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200664 obálek a 554814 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cvičebnice ke kurzu Matematika B

Autor: Marian Genčev
Rok: 2013
ISBN: 9788024831688
NKP-CNB: ola001-nkc20132499978
OKCZID: 113082150

Citace (dle ČSN ISO 690):
GENČEV, Marian. Cvičebnice ke kurzu Matematika B. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 158 s. Series of Textbooks, vol. 8. ISBN 978-80-248-3168-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.202...)