Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Introduction to financial mathematics

Autor: Taťána Funioková
ISBN: 9788024840819
NKP-CNB: cnb002930382
OKCZID: 127833365

Citace (dle ČSN ISO 690):
FUNIOKOVÁ, Taťána. Introduction to financial mathematics. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017, 198 s. Series of economics textbooks, 2017, vol. 28. ISBN 978-80-248-4081-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.118...)