Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199216 obálek a 554337 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané statistické metody

Autor: Václav Friedrich, Pavel Hradecký, Šárka Michalcová, Marek Pomp
ISBN: 9788024841083
NKP-CNB: cnb002962590
OKCZID: 128068638

Citace (dle ČSN ISO 690):
FRIEDRICH, Václav. Vybrané statistické metody. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. xv, 349 stran. Series of economics textbooks, 2018, vol. 29.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (52.3.228...)