Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103373 obálek a 520623 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Martin Kaleja, Taťána Göbelová
ISBN: 9788074646744
NKP-CNB: cnb002638274
OKCZID: 115424909

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALEJA, Martin a Taťána GÖBELOVÁ. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014, 264 s. ISBN 978-80-7464-674-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.229.118...)