Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2379032 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Představy společenství a strategie sebeprezentace: řád servitů v habsburské monarchii (1613-1780)

Autor: Čapská, Veronika
Rok: 2011
ISBN: 9788087271308
NKP-CNB: cnb002164688
OCLC Number: (OCoLC)713797040
OKCZID: 110793409

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČAPSKÁ, Veronika. Představy společenství a strategie sebeprezentace: řád servitů v habsburské monarchii (1613-1780). Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 300 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Práce usiluje o postižení dobového obrazu Řádu služebníků Panny Marie (servitů), jak jej můžeme nalézt v různých druzích tištěných či vizuálních pramenů ze 17. a 18. století. První část se věnuje narativní sebeprezentaci řádu v různých komunikačních médiích - v tištěné literatuře, drobné grafice či ve výtvarném umění, přibližuje též podobu barokních řádových festivit (např. oslavy církevních svátků, kanonizační slavnosti atd.). Druhý oddíl zkoumá vztah konkrétních komunit a řeholníků-jednotlivců k ideji řádové pospolitosti a řádového společenství. Třetí část mapuje sociální vazby řádu s jeho laickými i duchovními podporovateli, soustřeďuje se rovněž na recepci, kultivování či případné odmítání servitského modelu zbožnosti. - Publikace zpracovává téma řádové sebeprezentace na základě studia a interpretace značného množství historických pramenů rozmanité povahy (tištěných i vizuálních).

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.117...)