Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Geografie Kanady

Autor: Hynek, Alois a Kovaříková, Leona
Rok: 2003
ISBN: 9788021031555
NKP-CNB: cnb001285078
OCLC Number: (OCoLC)56862056
OKCZID: 110331566
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HYNEK, Alois a Leona KOVAŘÍKOVÁ. Geografie Kanady. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 206 s. Učební texty. ISBN 80-210-3155-7.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.90.49...)