Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414477 obálek a 660901 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

Autor: Vojtěch Vomáčka, Dominik Židek
ISBN: 9788021083431
OKCZID: 127540607

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOMÁČKA, Vojtěch. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 561. Řada teoretická. Scientia =, Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 561. Scientia.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.231.230...)