Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Divácké násilí

Autor: Nikl, Jaroslav, Volevecký, Petr a Policejní akademie České republiky
Rok: 2007
ISBN: 9788072512492
NKP-CNB: cnb001746765
OCLC Number: (OCoLC)190752471
OKCZID: 110262018

Citace (dle ČSN ISO 690):
NIKL, Jaroslav. Divácké násilí. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007. 63 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)