Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552854 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vzestup a pád středních vrstevAutor: Keller, Jan
Rok: 2000
ISBN: 9788085850956
NKP-CNB: cnb000983505
OCLC Number: (OCoLC)46964652
OKCZID: 110003292

Citace (dle ČSN ISO 690):
KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 123 s. Studie, sv. 27.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Veškeré diskuse o středních vrstvách se v dlouhodobém horizontu pohybovaly zcela v intencích Marxova chápání společnosti. Reakci na toto antagonistické pojetí představovalo zdůraznění ctností střední třídy. Zvýšení její početnosti mělo tudíž napomoci řešení společenských problémů. Střední třída měla plnit stabilizující funkci... V etapě globalizace však střední vrstvy nejsou schopny vytvořit novou společenskou sílu. Jejich tradiční heterogennost se změnila v nesouměřitelnost různých částí: privilegovaní členové středních vrstev bohatnou a nižší střední vrstvy naopak chudnou. Vlivem společenských změn se legitimita středních vrstev zhroutila! Keller odhaluje rozpornost jejích příslušníků, jelikož zdůrazňují nejen ideu rovnosti, ale i význam hierarchie. Rovnost potřebují ke zpochybnění hranic, které jsou kladeny jejich aspiracím. Hierarchii využívají k diferenciaci od nižších vrstev a porovnávání úspěšnosti v rámci vlastní třídy.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Komentáře

Keller je kapacita sama o sobě. Jako studující VŠ jsem ráda za tyto knihy.
11.04.2011    Zdroj: SKAT - Souborný katalog


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)