Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Molekulární mechanismy účinku ionizujícího záření

Autor: Řezáčová, Martina a Vávrová, Jiřina
Rok: 2011
ISBN: 9788087009826
NKP-CNB: cnb002224124
OCLC Number: (OCoLC)757680519
OKCZID: 110998297

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŘEZÁČOVÁ, Martina. Molekulární mechanismy účinku ionizujícího záření. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2011. 94 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (52.90.49...)