Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Martin Luther.

Autor: Bainton, Roland Herbert
Rok: 1999
ISBN: 9788096795468
OKCZID: 110356536

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAINTON, Roland Herbert. Martin Luther. Přeložil Dezider KAMHAL. Bratislava: Návrat domov, 1999, 430 s. ISBN 80-967954-6-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)